สำหรับเจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

75/6 ถนนพระรามที่ 6 ทุ่งพญาไท ราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-430-6312 ต่อ 2103-2105 โทรสาร 02-430-6312 ต่อ 2199 Email: pslgroup@diw.mail.go.th

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันตก

123 หมู่ 4 คุ้งกระถิน เมืองราชบุรี ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ 03-291-9549 ต่อ 5101 โทรสาร - Email: wirw@diw.mail.go.th

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออก

17/4 หมู่ 7 หนองข้างคอก เมืองชลบุรี ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 03-313-6059 โทรสาร Email: eirw@diw.mail.go.th

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

303/11 หมู่ 14 ซอยรัตนาภา ถนนมิตรภาพ ศิลา เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ 04-304-1469 โทรสาร - Email: neier@diw.mail.go.th

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

133 ถนนกาญจนวนิช เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 90000 โทรศัพท์ 07-489-0634 ต่อ 5201 โทรสาร - Email: sirw@diw.mail.go.th

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ

128 ถนนทุ่งโฮเต็ล วัดเกต เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 05-208-1944 โทรสาร 05-324-0533 Email: nirw@diw.mail.go.th